shtunda (shtunda) wrote,
shtunda
shtunda

Ну, що, друззя...

Рухнув дуб...©
Настав час.
Коли хто-небудь з вас якимось боком захоче законтачитись із старим штундою - шукайте його ocь тут:
https://shtunda.dreamwidth.org/
Тим, хто - ні - усяких гараздів.
Кому що-небудь винен - усим прощаю.
Не гнівайтесь...

*********************************************************
upd:
Коментарі ув жеже - відключив.
Трансляцію - рано чи пізно відключить суп.
Не хворайте.


This entry was originally posted at http://shtunda.dreamwidth.org/450740.html. Please comment there using OpenID.
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author